spot_img

Trả lời mở đầu trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo – Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST

Trả lời mở đầu trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo – Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST


Trả lời mở đầu trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo – Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST

Đề bài

Trong tự nhiên, có nhiều loại nấm ăn được có giá trị dinh dưỡng cao nhưng cũng có nhiều loại nấm độc, gây bệnh, làm hỏng thực phẩm. Vậy các loại nấm đó có đặc điểm gì khác nhau?

Lời giải chi tiết

Các loại nấm khác nhau về đặc điểm cấu tạo, hình dạng bên ngoài và màu sắc. Có thể nhận biết phân biệt và nhận biết các loại nấm đó dựa vào các đặc điểm trên.

Trả lời mở đầu trang 124 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo – Khoa học tự nhiên lớp 6 – CTST

Related Articles

spot_img

Latest Articles