spot_img

Giải bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6 – Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6 – Tập bản đồ Địa lí 6


Giải bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6 – Tập bản đồ Địa lí 6

Đề bài

 Dựa vào nội dung của bài trong SGK và số liệu ở hình dưới đây về độ muối của nước biển và đại dương, em hãy:

– Điền tiếp tên các địa điểm vào chỗ chấm (…) cho đúng độ muối (độ mặn) ở các biển:

– Cho biết vì sao ở biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy?

– Cho biết vì sao ở biển Bantich lại có độ muối thấp như vậy?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức độ muối của biển và đại dương – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

– Biển Hồng Hải lại có độ muối cao như vậy vì biển này có ít sông chảy vào, độ bốc hơi lại rất cao.

– Biển Ban-tich lại có độ muối thấp như vậy vì biển này kín, có nguồn nước sông phong phú.

Giải bài 1 trang 35 Tập bản đồ Địa lí 6 – Tập bản đồ Địa lí 6

Related Articles

spot_img

Latest Articles